Jacek Staszewski

stopnie naukowe:
dr hab. prof. nadzw. ASP

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Procesu Dydaktycznego, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, Wykładowca

Bio:
Malarz, rysownik, grafik, dydaktyk. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny ASP w Warszawie. Studia w latach 1987–1992 w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w 2000 roku. Habilitacja na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi w 2008 roku. Prodziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie na kadencje 2012–2016 i 2016–2020. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia ASP w Warszawie na kadencję 2016–2020. Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie na kadencje 2012–2016 i 2016–2020. Od 2010 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i tekstów krytycznych. Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

linki:
www.jacekstaszewski.com