Filip Syczynski

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: