Anna Eichler

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uczy malarstwa i rysunku w ramach przedmiotu Podstawy Pracy z Obrazem w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. w ramach pracy dydaktycznej organizuje również warsztaty artystyczne. Jej obrazy były wystawiane w Polsce, Rumunii, Mołdawii i Holandii. Specjalizuje się w malarstwie olejnym, ale pracuje także w różnych technikach na papierze oraz maluje murale.

linki:
www.annaeichler.pl