Andrzej Kalina

stopnie naukowe: dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, Kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej, Członek Senatu PJATK, Członek Rady Programowej, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 1980). Członek grupy „Warsztat” (wraz z Andrzejem Dworakowskim i Markiem Jaromskim). Prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w PJATK w Warszawie. Zajmuje się grafiką artystyczną, instalacją, environmentem, tworzy także obiekty artystyczne. Swoje prace zaprezentował na ponad 60 wystawach indywidualnych i przeszło 450 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie (m.in. Francja, Niemcy, Portugalia, Włochy, Japonia). Laureat wielu nagród, m.in. 1. Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (1991) oraz Konkursu Graficznego im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze (2015). Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich i w kolekcjach światowych, m.in. w The British Museum w Londynie] i MOMA w Nowym Jorku. w 1990 roku jako jeden z 13 grafików polskich został umieszczony w słowniku grafików świata wydanym w Japonii.