Aplikacja medyczna z GUI obsługiwanym gałkami ocznymi
Nicola Cholewa

opiekun: Krzysztof Wołk

Aplikacja stworzona z myślą o osobach sparaliżowanych, niesamodzielnych lub z chorobami neurologicznymi, pozwalająca się komunikować oraz wykonywać podstawowe czynności w Internecie wyłącznie za pomocą interpolacji położenia głowy i ruchów gałek ocznych. Zakładała także badania użyteczności oraz testy z udziałem pacjentów klinicznych.
Wykonana przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz przy konsultacjach z firmą Pfizer Inc.

nagroda: Wyróżnienie na międzynarodowej konferencji HCist
(International Conference on Health and Social Care Information
Systems and Technologies 2018) oraz w Polskim Towarzystwie
Telemedycyny.

miejsce:  Lizbona, Portugalia

czas: listopad 2018

link: sciencedirect.com