XI Biennale Grafiki Studenckiej BUNT
Agnieszka Warcaba

opiekun: dr hab. Andrzej Kalina

nagroda: Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie

opis: Nagrodzone prace powstały w Pracowni Grafiki Warsztatowej

miejsce:  Galeria “Arsenał”, Poznań

czas: kwiecień – maj 2019