Proces dyplomowy
dla studentów grafiki w języku polskim w trybie niestacjonarnym

 

Nadchodzące terminy obrony

Semestr zimowy:

 • 25-26 lutego 2023

Wymogi

 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony, jest pozytywna decyzja Promotora głównego po ukończeniu pracy nad dyplomem.
 2. Student musi do konkretnego dnia (ustalonego przez Władze Wydziału), dostarczyć wszystkie dokumenty do Sekretariatu. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest dopuszczony do obrony.

Przed obroną pamiętaj:

 • sprawdź czy masz wszystkie stopnie w Gakko (Dziekanat -> OY)
 • sprawdź stan konta (Dziekanat -> Opłaty)
 • zwróć wszystkie książki do biblioteki
 • ukończony dyplom powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich promotorów przed złożeniem do Sekretariatu
 • w wyznaczonym terminie dostarcz do Sekretariatu wymagane dokumenty 

Egzamin dyplomowy WSNM Studia niestacjonarne

Dokumentacja i terminy

25-26 lutego, 2023

Studenci przystępujący do obrony w lutym 2023 są obowiązani do:

 • w terminie do 22 stycznia 2023 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora pracy teoretycznej (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 22 stycznia 2023 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora technicznego (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 29 stycznia 2023 uzyskać ocenę z Pracowni dyplomowej 2, PRD2 (ocenę wystawia Promotor główny) oraz ostateczne dopuszczenie do obrony od Promotora głównego.

Studenci którzy uzyskali dopuszczenie do obrony w lutym 2023 dostarczają:

 • w terminie do 5 lutego 2023 komplet informacji wymagany do utworzenia egzaminu dyplomowego w uczelnianym systemie gakko.pja.edu.pl przez promotora głównego ukończoną pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) z tytułami obu części w języku polskim oraz angielskim wg. poniższego wzoru:

[Tytuł pracy praktycznej w języku polskim. Tytuł pracy pisemnej w języku polskim]

[Tytuł pracy praktycznej w języku angielskim. Tytuł pracy pisemnej w języku angielskim]

 • w terminie do 14 lutego 2023 komplet dokumentów do sekretariatu WSNM Studia niestacjonarne, C-24. Komplet dokumentów zawiera:
 1. 1 egzemplarz wydrukowanej (jedno- lub dwustronnie) i oprawionej (oprawa sztywna, kolor dowolny) pracy teoretycznej
 2. 2 egzemplarze płyt CD/DVD z nagraną CAŁOŚCIĄ (część główna i teoretyczna) pracy dyplomowej; płyty umieszczone w cienkiej papierowej kopercie, podpisane nazwiskiem i imieniem studenta z nr ID bezpośrednio na płycie niezmywalnym pisakiem
 3. Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy 

Nie są wymagane żadne inne dokumenty ani podpisy promotorów. Po utworzeniu obrony w systemie uczelnianym (https://gakko.pja.edu.pl/dashboard) przez Promotora głównego, studenci zaznaczają wybraną opcję liczby odpisów dyplomu i ich wersje językowe 

Studenci których praca dyplomowa przeszła pomyślnie przez badanie w systemie anty plagiatowym uczestniczą w dniu 24 lutego 2023 w obronie próbnej wg. ustalonego wcześniej harmonogramu (sprawdzenie prezentacji na sprzęcie w sali obron, przygotowanie materiałów graficznych, wystawy prac stanowiących część dyplomu)

Studenci którzy chcą przełożyć termin obrony na lipiec 2023 w terminie do 15 lutego składają mailowo podanie o ITN z Pracowni dyplomowej 2 oraz obronę w lipcu 2023 z dołączonymi zgodami wszystkich promotorów. Koszt ITN 1000,- zł. płatne w 5 ratach. 

Dokumenty do pobrania