Proces dyplomowy
dla studentów grafiki w języku polskim w trybie niestacjonarnym

 

Nadchodzące terminy obrony

Semestr zimowy:

 • 16-17 Lipca 2022
 • 24-25 Września 2022

Wymogi

 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony, jest pozytywna decyzja Promotora głównego po ukończeniu pracy nad dyplomem.
 2. Student musi do konkretnego dnia (ustalonego przez Władze Wydziału), dostarczyć wszystkie dokumenty do Sekretariatu. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest dopuszczony do obrony.

Przed obroną pamiętaj:

 • sprawdź czy masz wszystkie stopnie w Gakko (Dziekanat -> OY)
 • sprawdź stan konta (Dziekanat -> Opłaty)
 • zwróć wszystkie książki do biblioteki
 • ukończony dyplom powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich promotorów przed złożeniem do Sekretariatu
 • w wyznaczonym terminie dostarcz do Sekretariatu wymagane dokumenty 

Proces przygotowania do egzaminu dyplomowego:

1. Studenci przystępujący do obrony w Lipcu 2022 są obowiązani do:

 • w terminie do 25 czerwca 2022 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora pracy teoretycznej (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 25 czerwca 2022 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora technicznego (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 3 lipca 2022 uzyskać ocenę z Pracowni dyplomowej 2, PRD2 (ocenę wystawia Promotor główny) oraz ostateczne dopuszczenie do obrony od Promotora głównego.

2. Studenci którzy uzyskali dopuszczenie do obrony w Lipcu 2022 dostarczają:

 • w terminie do 5 Lipca 2022 komplet informacji wymagany do utworzenia egzaminu dyplomowego w uczelnianym systemie gakko@pjwstk.edu.pl przez promotora głównego: ukończoną pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) z tytułami obu części w języku polskim oraz angielskim wg. poniższego wzoru: [Tytuł pracy praktycznej w języku polskim. Tytuł pracy pisemnej w języku polskim] [Tytuł pracy praktycznej w języku angielskim. Tytuł pracy pisemnej w języku angielskim] skład zespołu promotorskiego: [tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora głównego, promotora technicznego, promotora pracy teoretycznej, recenzenta pracy dyplomowej wyznaczonego przez promotora głównego]
 • w terminie do  9 Lipca 2022 komplet dokumentów do sekretariatu WSNM Studia niestacjonarne, C-019. Komplet dokumentów zawiera:
   • 1 egzemplarz wydrukowanej (jedno- lub dwustronnie) i oprawionej (oprawa sztywna, kolor dowolny) pracy teoretycznej
   • 2 egzemplarze płyt CD/DVD z nagraną CAŁOŚCIĄ (część główna i teoretyczna) pracy dyplomowej; płyty podpisane nazwiskiem i imieniem studenta z nr ID bezpośrednio na płycie niezmywalnym pisakiem
   • Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy

3. Nie są wymagane żadne inne dokumenty ani podpisy promotorów. Po utworzeniu obrony w systemie uczelnianym (https://gakko.pjwstk.edu.pl/dashboard) przez Promotora głównego, studenci zaznaczają wybraną opcję liczby odpisów dyplomu i ich wersje językowe

4. Studenci których praca dyplomowa przeszła pomyślnie przez badanie w systemie anty plagiatowym uczestniczą w dniu 15 Lipca w obronie próbnej wg ustalonego wcześniej harmonogramu (sprawdzenie prezentacji na sprzęcie w sali obron, przygotowanie materiałów graficznych, wystawy prac stanowiących część dyplomu)

5. Studenci którzy chcą przełożyć termin obrony na wrzesień 2022 w terminie do 5 Lipca składają mailowo podanie o ITN z Pracowni dyplomowej 2 oraz obronę we wrześniu 2022 z dołączonymi zgodami wszystkich promotorów. 

 6. Studenci którzy chcą przełożyć termin obrony na luty 2023 w terminie do 15 września 2022 składają mailowo podpisane przez studenta oraz wypełnione podanie (druk załączony) o ITN z Pracowni dyplomowej 2 oraz obronę w lutym 2023 z dołączonymi mailowymi zgodami wszystkich promotorów. Koszt ITN 800,- zł lub 1000,- zł. W zależności od rodzaju kontraktu – płatne w 5 ratach.

Dokumenty do pobrania