Proces dyplomowy
dla studentów grafiki w języku polskim w trybie niestacjonarnym

 

Nadchodzące terminy obrony

Semestr letni:

 • 25-26 września, 2021

Wymogi

 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony, jest pozytywna decyzja Promotora głównego po ukończeniu pracy nad dyplomem.
 2. Student musi do konkretnego dnia (ustalonego przez Władze Wydziału), dostarczyć wszystkie dokumenty do Sekretariatu. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest dopuszczony do obrony.

Przed obroną pamiętaj:

 • sprawdź czy masz wszystkie stopnie w Gakko (Dziekanat -> OY)
 • sprawdź stan konta (Dziekanat -> Opłaty)
 • zwróć wszystkie książki do biblioteki
 • ukończony dyplom powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich promotorów przed złożeniem do Sekretariatu
 • w wyznaczonym terminie dostarcz do Sekretariatu wymagane dokumenty 

Proces przygotowania do egzaminu dyplomowego:

Studenci przystępujący do obrony we Wrześniu 2021 są obowiązani do:

 • w terminie do 7 września 2021 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora pracy teoretycznej (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 7 września 2021 uzyskać dopuszczenie do obrony od Promotora technicznego (zgoda mailowa wysłana do Promotora głównego)
 • w terminie do 14 września 2021 uzyskać ocenę z Pracowni dyplomowej 2, PRD2 (ocenę wystawia Promotor główny) oraz ostateczne dopuszczenie do obrony od Promotora głównego.

Studenci którzy uzyskali dopuszczenie do obrony we wrześniu 2021 dostarczają w terminie do 18 września komplet dokumentów do sekretariatu WSNM Studia niestacjonarne, C-019. Komplet dokumentów zawiera:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej (jedno- lub dwustronnie) i oprawionej (oprawa sztywna, kolor dowolny) pracy teoretycznej
 • 2 egzemplarze płyt CD/DVD z nagraną CAŁOŚCIĄ (część główna i teoretyczna) pracy dyplomowej; płyty podpisane nazwiskiem i imieniem studenta z nr ID bezpośrednio na płycie niezmywalnym pisakiem
 • Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy
 • Nie są wymagane żadne inne dokumenty ani podpisy promotorów. Po utworzeniu obrony w systemie uczelnianym (https://gakko.pjwstk.edu.pl/dashboard) przez Promotora głównego, studenci zaznaczają wybraną opcję liczby odpisów dyplomu i ich wersje językowe

Studenci których praca dyplomowa przeszła pomyślnie przez badanie w systemie anty plagiatowym uczestniczą w dniu 24 września w obronie próbnej wg ustalonego wcześniej harmonogramu (sprawdzenie prezentacji na sprzęcie w sali obron, przygotowanie materiałów graficznych, wystawy prac stanowiących część dyplomu)

Studenci którzy chcą przełożyć termin obrony na luty 2022 w terminie do 15 września składają mailowo podanie o ITN z Pracowni dyplomowej 2, PRD2 (koszt 800,- zł.)  z dołączonymi zgodami wszystkich promotorów

  Dokumenty do pobrania