Czech Innovation EXPO

Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Jerzy Paweł Nowacki
wraz
z dyrektor Czeskiego Centrum Taťjaną Langá škovą
zapraszają na prezentację wystawy

Czech Innovation EXPO

oraz na wykład Jana Drozdy – czeskiego reżysera,
motion designera, twórcy filmów animowanych
i dyrektora artystycznego

“Motion Design i animacja
w kotekście interaktywności”

który rozpocznie się o godzinie 17:00
07 czerwca 2021 w galerii budynku A,
przy ulicy Koszykowej 86 w Warszawie

 ZAPROSZENIE I PROGRAM

 

Czech Innovation EXPO

Rector of the Polish Japanese Academy of Information Technology Jerzy Paweł Nowacki
together with
director of Czech Center Taťjana Langá šková
invite You to exhibition

Czech Innovation EXPO

and for a lecture by Jan Drozda – who is a Czech director, motion designer, animator and art director

“Motion Design and animation
in the context of interactivity”

at 5:00 pm, on 07th June 2021
in the gallery at building A,
Koszykowa street 86
in Warsaw

INVITATION AND PROGRAM

 

.