http://community.worthproject.eu/

Zawiadomienie o obronach doktorskich

– Zawiadomienie o obronie mgr Justyny Żak na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dnia 23 czerwca o 11:00
(pełna treść