http://community.worthproject.eu/

Zawiadomienie o obronach doktorskich

– Zawiadomienie o obronie mgr Hanny Rozpary na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dnia 26 kwietnia o 13:00
(pełna treść

– Zawiadomienie o obronie mgr Małgorzaty Kobus w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dnia 29 kwietnia o 12:00 (pełna treść)

– Zawiadomienie o obronie mgr Anny Karoliny Zwoniarskiej w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dnia 28 kwietnia o 10:00 (pełna treść)