kuratorka: Maria Brewińska
wystawa współorganizowana z: The Japan Foundation
współpraca: Takamatsu Art Museum, the National Museum of Modern Art Tokyo oraz Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
Członkowie Komitetu Wystawy:
Pan Tsutomu Mizusawa, dyrektor Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, Przewodniczący Komitetu
Pan Masao Momiyama, kurator Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
Pani Naoko Mohri, kuratorka Takamatsu Art Museum
Pan Yuji Makino, kurator Takamatsu Art Museum
Honorowy patronat: Ambasada Japonii w Polsce

Wystawa Między kolektywizmem a indywidualizmem — awangarda japońska w latach 50. i 60. XX wieku prezentuje grupy artystyczne działające w powojennych dekadach, tworzone przez przedstawicieli zarówno pokolenia przedwojennego, jak i powojennej generacji wyżu demograficznego. Zgromadzone tu prace należą do różnych rozwijających się wtedy dziedzin sztuki, jak nowe malarstwo, rzeźba, instalacja, rysunek, grafika, performans, fotografia i film. Oddają dynamikę i energię sztuki rodzącej się w wyjątkowym okresie społeczno-gospodarczego wzrostu Japonii, która po raz pierwszy w swojej historii włączyła się w globalne procesy przemian. Wyniszczony wojną kraj w zawrotnym tempie odzyskiwał dawne siły — w 1964 Japonia została gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a w 1970 roku gościła w Osace wystawę Expo ’70.

Curator: Maria Brewińska
Exhibition co-organized with: The Japan Foundation
Exhibition is realized in cooperation with: Takamatsu Art Museum, the National Museum of Modern Art, Tokyo and the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
Exhibition Committee members: Mr. Tsutomu Mizusawa, director of the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, Chair of the Committee, Mr. Masao Momiyama, curator of the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
Mrs. Naoko Mohri, curator of the Takamatsu Art Museum, Mr. Yuji Makino, curator of the Takamatsu Art Museum
Honorary Patronage: Embassy of Japan in Poland

The exhibition Between Collectivism and Individualism — Japanese Avant-garde in the 1950s and the 1960s presents artistic groups active in the post-war decades, created by representatives of both the pre-war generation and the post-war baby boom generation. The works gathered represent various fields of art that were developing at the time, such as new painting, sculpture, drawing, graphics, performance, photography and film. They reflect the dynamism and energy of art emerging in a unique period of socio-economic growth in Japan, which for the first time in its history joined the global processes of change. Devastated by war, the country was recovering at a dizzying pace — in 1964, Japan was the host of the Summer Olympics in Tokyo, and in 1970, it hosted the Expo ’70 in Osaka. It was soon to become the largest economy in Asia and the second largest economy in the world. However, despite achieving economic stability and prosperity, neither of the decades was free of serious social tensions.