http://community.worthproject.eu/

Wystawa Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Zapraszamy na wystawę końcoworoczną prac studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Prace można oglądać w przestrzeniach PJA do 19 Września 2021. Maksymalna ilość osób w przestrzeni wystawowej to 5. 

ul. Koszykowa 86 |
Grafika studia stacjonarne – budynek C
Grafika studia stacjonarne anglojęzyczne – Studio Sztuki, budynek A, C
Grafika studia niestacjonarne – budynek A, C

Architektura Wnętrz – ul. Siewierska 13,

http://community.worthproject.eu/

Final Exhibition of New Media Art

We invite you to the end-of-year exhibition of works by students of the Faculty of New Media Art. The works can be viewed on PJA until September 19, 2021. The maximum number of people in each exhibition hall is 5.

Koszykowa St. 86
Graphics for full-time studies – building C
Graphics in English-language full-time studies – Art Studio, building A, C
Graphics for part-time studies – building A, C

Interior Architecture – Siewierska St.13