dr hab. Jerzy Nowacki, rektor PJATK, zaprasza na otwarcie wystawy końcoworocznej Wydziału Sztuki Nowych Mediów.

ul. Koszykowa 86 | 04.07.2018 | 17:00 |
Grafika studia stacjonarne – budynek C
Grafika studia stacjonarne anglojęzyczne – Studio Sztuki, budynek A, C
Grafika studia niestacjonarne – budynek A, C

Architektura Wnętrz – ul. Siewierska 13, 10.07.2018 | 18:00