Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat społeczny! Szukamy kreatywnego i wyrazistego projektu graficznego, który stanie się wizytówką kampanii społecznej “Nasza żywność. Nasza przyszłość”.  Celem kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów i konsumentek na temat konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, które zapobiegną łamaniu praw pracowniczych przez korporacje.

TWÓRCA/TWÓRCZYNI ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU OTRZYMA NAGRODĘ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI 3500 ZŁ BRUTTO.
DO KIEDY: konkurs trwa od 9 marca do 30 kwietnia. 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 maja, wyniki ogłosimy 5 maja 2022 r.
DLA KOGO: artystów, grafików, projektantów, studentów i wszystkich kreatywnych osób.

Link: https://www.ekonsument.pl/a67280_konkurs_na_plakat_spoleczny.html 

————————————

We invite you to take part in the social poster competition! We are looking for a creative and expressive graphic design that will become a showcase of the social campaign “Our food. Our future”. The aim of the campaign is to increase the awareness of consumers and consumers about the need to introduce legal regulations that will prevent corporations from breaking employee rights.

A CREATOR  OF A WINNING PROJECT WILL RECEIVE A FINANCIAL PRIZE OF PLN 3,500 GROSS.
DEADLINE: the competition runs from March 9 to April 30. 2022 The competition will be adjudicated on May 4, and the results will be announced on May 5, 2022.
WHO CAN PARTICIPATE: artists, graphic designers, designers, students and all creative people.

 

Link: https://www.ekonsument.pl/a67280_konkurs_na_plakat_spoleczny.html