http://community.worthproject.eu/

Sukces studentki Eliny Pyrohovej w Mut zur Wut

Plakaty zaprojektowane przez Elinę Pyrohovą, zostały zkwalifikowane do finału  i nagrodzone w konkursie Mut zur Wut 2021.

Festiwal ma na celu uświadamianie problemów globalnych i społecznych przy jednoczesnym rozluźnianiu granic geograficznych i ideologicznych. Wystawa finałowa w przestrzeni publicznej jest zachętą do tworzenia odważnych i prowokujących projektów.

Plakat Yellow submarine został zakwalifikowany do finału, a plakat Privacy wybrany jako jeden z 30 najlepszych, które będą pokazywane w przestrzeni miejskiej. 

Success of female student Elina Pyrchova – on Mut zur Wut 2021

Posters designed by Elina Pyrohova were qualified for the finals and awarded in the Mut zur Wut 2021 competition.

The Poster Festival aims to raise awareness for global and social issues and circumstances while loosening geographical and ideological boundaries. Having the final exhibition displayed in public space, the Festival is an encouragement to be brave and at the same time a provoking demand for attention.

The Yellow submarine poster was qualified for the final, and the Privacy poster was selected as one of the top 30 that will be shown in the city space.