http://community.worthproject.eu/

Sukces studentek w trakcie Taiwan International Student Design Competition

Plakaty dwóch Studentek, Pani Honoraty Naumiuk, Pani Katarzyny Kowalczyk oraz Pani Aleksandry Doroszuk zrealizowane w ramach zajęć z Projektowania Graficznego, pod opieką mgr Mateusza Szewczyka, zostały zakwalifikowane do finałowego przeglądu, wieńczącego Taiwan International Student Design Competition, w kategorii konkursowej Visual Design.

Success of female students during Taiwan International Student Design Competition

Posters of two SNM students, Ms Honorata Naumiuk, Ms Katarzyna Kowalczyk and Ms. Aleksandra Doroszuk prepared during course of the Graphic Design classes, under the supervision of Mateusz Szewczyk, were qualified for the final review of the Taiwan International Student Design Competition, in the Visual Design competition category.