biały plakat programu stART z kolorowymi kształtami abstrakcyjnymi

3…2…1… stART! 9design zaprasza młodych artystów do współpracy

9design zaprasza młodych twórców do udziału w pierwszej edycji autorskiego programu stART. Idea programu opiera się na wsparciu wschodzących gwiazd sztuki niezależnej.

Program skierowany jest do osób, które malują, rzeźbią, tworzą grafiki, kolaże lub ceramikę. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać również Ci, którzy tworzą własnoręcznie prototypy mebli lub
lamp. Jego celem jest wspieranie młodych i utalentowanych twórców w stawianiu pierwszych kroków na drodze kariery oraz pomoc w zaistnieniu w środowisku artystycznym, architektonicznym i biznesowym.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do programu, zaprezentują swoje prace w salonie 9design w Warszawie i dołączą do Galerii Sztuki na stronie www.9design.pl. Jeden z finalistów
otrzyma możliwość wystawienia się na Targach Sztuki Dostępnej. W ramach programu, marka 9design zobowiązuje się także wesprzeć uczestników w działaniach promocyjnych poprzez wykorzystanie wybranych kanałów marketingowych, prasy branżowej i social mediów.

Udział w programie jest bezpłatny. Do programu zostaną zakwalifikowane wybrane prace na
podstawie selekcji zgłoszeń. Szczegóły i zgłoszenia: https://9design.pl/stART-cinfo-pol-270.html

 

 

 

 

3…2…1… stART! 9design invites young artists to cooperate

9design invites young artists to participate in the first edition of the original program stART. The idea behind the program is based on the support of emerging independent art stars.

The program is aimed at people who paint, sculpt, create graphics, collages or ceramics. Also those who create their own furniture prototypes or lamp. Its aim is to support young and talented artists in taking their first steps on their career path and help them appear in the artistic, architectural and business environment.

Participants who qualify for the program will present their works at the 9design showroom in Warsaw and join the Art Gallery at www.9design.pl. One of the finalists will be given the opportunity to exhibit at the Fair of Accessible Art. As part of the program, the 9design brand also undertakes to support participants in promotional activities through the use of selected marketing channels, trade press and social media.

Participation in the program is free. Selected works at
based on the selection of applications. Details and applications: https://9design.pl/stART-cinfo-pol-270.html