Z początkiem nowego roku akademickiego 2018/2019 wydział Sztuki Nowych Mediów na PJATK uruchomił nowy portal. Zapraszamy do jego zwiedzana.