Piotr Sieciński

Piotr Sieciński stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału SNM, Kierownik Katedry AW, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: Do uzupełnienia. linki:...

Piotr Nowiński

Piotr Nowiński stopnie naukowe: dr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Przewodniczący Rady Programowej, Wykładowca Bio: Urodziłem się w Warszawie i tam też ukończyłem studia na Wydziale...

Ewa Satalecka

Ewa Satalecka stopnie naukowe: dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: W 1984 roku otrzymała dyplom Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. w 2005,...

Andrzej Kalina

Andrzej Kalina stopnie naukowe: dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, Kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej, Członek Senatu PJATK, Członek Rady Programowej, Członek Komisji...