Marcin Wichrowski

Marcin Wichrowski stopnie naukowe: mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: “Wykładowca w Katedrze Multimediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, absolwent Wydziału Informatyki PJWSTK. Prowadzi zajęcia...

Michał Mazur

Michał Mazur stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Magister sztuki, absolwent ASP w Warszawie. W swojej pracy zawodowej i artystycznej skupiam się nad tworzeniem i badaniem obrazów. Praktyka malarska (klasyczne media)...

Mariusz Kleć

Mariusz Kleć stopnie naukowe:mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Asystent / Wykładowca Bio:Dyplom inżyniera oraz magistra uzyskany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w dziedzinach Multimedia oraz Bazy Danych. w 2016 roku...

Krzysztof Kalinowski

Krzysztof Kalinowski stopnie naukowe:dr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, Członek Rady Wydziału Bio:Człowiek działający na pograniczu światów,...

Rafał Masłyk

Rafał Masłyk stopnie naukowe: mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Promotor Techniczny, Członek Rady Programowej 2018–2023, Zastępca Przewodniczącego Komisji oceniającej wyniki słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Bio:...