Janusz Knorowski

Janusz Knorowski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....

Anna Klimczak

Anna Klimczak stopnie naukowe:dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowczyni, Członek Rady Programowej, Promotor Główny w Pracowni Multimediów Bio:Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1993–1998 (obecnie Uniwersytet...

Krzysztof Kalinowski

Krzysztof Kalinowski stopnie naukowe:dr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, Członek Rady Wydziału Bio:Człowiek działający na pograniczu światów,...

Ewa Satalecka

Ewa Satalecka stopnie naukowe: dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: W 1984 roku otrzymała dyplom Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. w 2005,...

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz stopnie naukowe: dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Rocznik 1977. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Od 2002 pracownik dydaktyczny macierzystej uczelni. Od 2010 adiunkt. Twórca filmów animowanych. Współtwórca efektów specjalnych do...