Maciej Połczyński

Maciej Połczyński stopnie naukowe:licencjat pełnione funkcje w strukturach wydziału:Asystent techniczny pracowni sitodruku Bio:Absolwent kierunku Sztuki Nowych Mediów po angielsku. Niezależnie projektuje kroje pisma oraz komunikację wizualną. Prowadzi dom...

Paulina Czapska

Paulina Czapska stopnie naukowe:licencjat pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną (UW: spec. Laboratorium Reportażu, Uniwersytet Humanitycznospołeczny SWPS: spec. kreowanie wizerunku). Ukończyła Szkołę...

Anil Demir

Anil Demir stopnie naukowe:B.A. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Instructor Bio:Anil Demir is a game designer and developer. He developed and researched on video games between 2016–2018 actively and worked for Ahoy Games as a Technical Artist for 3 years....