Paulina Czapska

Paulina Czapska stopnie naukowe:licencjat pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną (UW: spec. Laboratorium Reportażu, Uniwersytet Humanitycznospołeczny SWPS: spec. kreowanie wizerunku). Ukończyła Szkołę...

Anil Demir

Anil Demir stopnie naukowe:B.A. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Instructor Bio:Anil Demir is a game designer and developer. He developed and researched on video games between 2016–2018 actively and worked for Ahoy Games as a Technical Artist for 3 years....

Artem Dmytrenko

Artem Dmytrenko stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....

Wojciech Domagalski

Wojciech Domagalski stopnie naukowe: dr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Adiunkt Bio: (ur. 1984 w Łodzi) – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni prof. Lecha Majewskiego – 2010). Stopień doktora uzyskał na Wydziale...

Paulina Duda

Paulina Duda stopnie naukowe: dr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca / Lecturer Bio: Uzyskała tytuł doktora w 2017 w zakresie slawistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Tytuł magistra obroniła na University College...