Małgorzata Maria Sady

Małgorzata Maria Sady stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio: W poszukiwaniu pięknych chwil porusza się w świecie słowa (pisze, tłumaczy, wykłada), dźwięku (soundscapes) i obrazu (film, fotografia, obrazy, instalacje). Kuratorka i...

Minh Hai Duong

Minh Hai Duong    stopnie naukowe:mgr, mgr inż. pseudonim: Tiger pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Minh Hai Duong zajmuje się kompozycją 3D, rzeczywistością wirtualną, nagrywaniem dźwięku, Photoshopem, After Effect, fotografią. Jest Artystą...

Piotr Rypson

Piotr Rypson stopnie naukowe: dr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca,  Bio:historyk kultury wizualnej i literatury. Wykładowca PJATK i kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zastępca Dyrektora i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum...

Anna Barlik EN

Anna Barlik degrees:dr functions performed in the faculty structures:Educator Bio:Dr Anna Barlik (b. 1985, Warsaw) studied at the Department of Fabric and Clothing at the Academy of Fine Arts in Łódź, from which she earned her bachelor’s degree with distinction in...

Agnieszka Ziemiszewska

Agnieszka Ziemiszewska stopnie naukowe: dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowczyni, Członkini Rady Naukowej Bio:Absolwentka wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie....