Jan Bajtlik

Jan Bajtlik stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Do uzupełnienia....

Małgorzata Bałdyga Nowakowska

Małgorzata Bałdyga Nowakowska stopnie naukowe:dr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. w Pracowni Wypukłodruku pod kierunkiem prof....

Roman Banaszewski

Roman Banaszewski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Malarz i grafik. Od 1961 czynny pedagog. Prowadził Pracownię Projektowania Grafiki Książki i Typografii ASP w Krakowie. Dwukrotnie kierownik Katedry...

Anna Barlik EN

Anna Barlik degrees:dr functions performed in the faculty structures:Educator Bio:Dr Anna Barlik (b. 1985, Warsaw) studied at the Department of Fabric and Clothing at the Academy of Fine Arts in Łódź, from which she earned her bachelor’s degree with distinction in...

Anna Barlik

Anna Barlik stopnie naukowe:dr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowczyni Bio:Urodzona w 1985 r. w Warszawie. Studiowała na Wydziale Tkaniny i Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie w 2007 r. otrzymała dyplom licencjacki...