Konrad Styka

Konrad Styka stopnie naukowe: dr inż. arch. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca / Lecturer Bio: Urodzony w 1970 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. w 2000 roku uzyskuje uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności...

Krzysztof Kalinowski

Krzysztof Kalinowski stopnie naukowe:dr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, Członek Rady Wydziału Bio:Człowiek działający na pograniczu światów,...