Piotr Habela

Piotr Habela stopnie naukowe: dr hab. inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: prodziekan Wydziału Informatyki ds. programu studiów, Dydaktyk Bio: Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, od początku kariery zawodowej związany z PJATK....

Krzysztof Szklanny

Krzysztof Szklanny stopnie naukowe: dr hab. inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich Bio: Specjalista w zakresie fotografii cyfrowej, HDR, (Realizacja Profesjonalnego Studio Fotograficznego w PJATK), prowadzenie ćwiczeń...