Krzysztof Szklanny

Krzysztof Szklanny stopnie naukowe:dr hab. inż., prof. PJATK. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich Bio: W 2009 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie komunikacji człowiek-komputer. W pracy doktorskiej stworzył...

Piotr Habela

Piotr Habela stopnie naukowe: dr hab. inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: prodziekan Wydziału Informatyki ds. programu studiów, Dydaktyk Bio: Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, od początku kariery zawodowej związany z PJATK....