Piotr Habela

Piotr Habela stopnie naukowe: dr hab. inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: prodziekan Wydziału Informatyki ds. programu studiów, Dydaktyk Bio: Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, od początku kariery zawodowej związany z PJATK....