Wojciech Neubart

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w 1973 r.
1973–1976 – projektant w OBR Predom w Warszawie
1976–1986 – asystent w Zakładzie Światła i Barwy, oraz st. asystent w Pracowni Projektowania Elementów Wyposażenia wnętrz doc. K. Meisnera w ASP w Warszawie
2005–2009 – prowadzi seminaria na temat Corporate Identity na studiach podyplomowych
Public relations w praktyce w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2011 r. prowadzi Pracownię Projektowania Wystaw – dyplomy, zajęcia z Technologii wystawienniczych w PJATK w Warszawie.
W dorobku ma ponad 30 realizacji wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, w tym nagrody:
Sybilla 2002 i nagroda – „Picasso – Przemiany”
Sybilla 2004 II nagroda – „Olimpiada – sport w sztuce greckiej”
Sybilla 2004 i nagroda – „TRANSALPINUM – OD GIORGIONE i DURERA do TYCJANA i RUBENSA”
Sybilla 2008 i nagroda – „WYPRAWA w DWUDZIESTOLECIE”
Sybilla 2009 i nagroda – „ŚWIATŁOCZUŁE”
Projekty wystaw w Muzeum POLIN w Warszawie:
„ROMAN VISHNIAC fotografia, 1920–1975” – 2015 r.
„Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne, (in)visible” – 2015 r.

linki: