Piotr Perepłyś

stopnie naukowe:
dr hab., profesor ASP i PJATK

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: