Piotr Lech

stopnie naukowe:
prof. dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w latach 1974-1978 zakończone dyplomem z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. w 1984 i 1988 odbył staż artystyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki u prof. M. Rojewskiego i prof. R. Artymowskiego w Katedrze Litografii. Od roku 1979 pracuje w IWA UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki w pracowni druku płaskiego. w maju 1994 roku obronił przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta II° w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Od 1995 r. pracuje na stanowisku adiunkta II° w Zakładzie Grafiki jako kierownik pracowni litografii.

W 2000 został kierownikiem Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii a w 2003 i 2006 dyrektorem Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS. Od 2009 pracuje również w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. w 2012 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych.

W pracy artystycznej zajmuje się grafiką warsztatową (głównie litografią), grafiką komputerową oraz rysunkiem.

linki: