Mateusz Hohol

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Kognitywista związany z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny”, laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców i Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Wykłada nauki kognitywne na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na PJATK od 2017 roku. Korzystając głównie z metod psychologii poznawczej zajmuje się poznaniem matematycznym, czyli badaniem tego jak ludzki umysł przyswaja, przetwarza i tworzy struktury liczbowe i geometryczne. Prócz pracy badawczej angażuje się w popularyzację nauki.

linki:
www.hohol.pl