Marta Kamieńska

stopnie naukowe:
licencjat

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Adobe InDesign Instructor

Bio:
Marta ukończyła Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w pracowni Typografii. Zajmuje się składem publikacji. Współpracuje z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Na PJATK przybliża studentom zagadnienia dotyczące: pracy z tekstem w programie Adobe InDesign, przygotowania publikacji do druku oraz wydawnictw cyfrowych.

linki: