Marcin Drabek

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Kulturoznawca, strateg komunikacji, fotograf. Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2008), autor publikacji i przekładów poświęconych kulturze wizualnej, reklamie oraz społecznym aspektom nowych mediów. Uczestniczył w projektach badawczych dotyczących ikonosfery miejskiej („Niewidzialne miasto”, UAM 2008-2012) oraz kompetencji medialnych (ICM UW 2013-2014).
Zainteresowania teorią komunikacji uzupełnia o wymiar praktyczny. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się badaniami rynku i komunikacją reklamową. Współpracował z agencjami Pentor RI, IQS, PMR, Ars Thanea; wspierał działania Fundacji Nowoczesna Polska w zakresie edukacji medialnej i wolnego dostępu do dóbr kultury. Obecnie współpracuje z niezależną agencją marketingową Clipatize, gdzie zajmuje się tworzeniem strategii komunikacyjnych dla startupów i dużych marek globalnych w obszarze B2B (business to business marketing).
W PJATK prowadzi zajęcia z psychologii reklamy, w których stara się łączyć doświadczenie zawodowe z wiedzą teoretyczną. Ceni uczciwość i umiejętność zadawania wnikliwych pytań.

linki: