Hanna Rembelska

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie pisania pracy doktorskiej o tematyce praw uczelni i innych podmiotów naukowych do publikowania utworów. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa autorskiego i prawa pracy oraz ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony praw autorskich. Na co dzień oprócz pracy administracyjnej zajmuje się doradzaniem studentom i pracownikom uczelni w przedmiocie ochrony ich praw autorskich.

linki: