Ewa Bobrowska

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Dr filozofii, artystka i teoretyczka sztuki, adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie, asystentka prof. Krzysztofa Wodiczko. Zajmuje się współczesną filozofią, estetyką i sztuką najnowszą. Autorka książki Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine (2013). Stypendystka University of California (2014, 2015), członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Athens Institute for Education and Research oraz Rady Redakcyjnej „Athens Journal of Hu-manities and Arts.” Kierownik grantu badawczego Nowa Humanistyka w badaniach Uniwersytetu Kalifornijskiego. Opublikowała teksty w pismach „Przegląd Filozoficzno-Literacki,” „Przegląd Humanistyczny,” „Sztuka i Filozofia,” „Dyskurs,” ”International Journal of Arts and Sciences,” „Sociology Study,” „Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture,” „Annals of the University of Bucharest” oraz w kilku publikacjach zbiorowych dotyczących estetyki współczesnej. Brała udział w międzynarodowych konferencjach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Grecji.
Wystawy obrazów, prac wideo i instalacji Ewy Bobrowskiej towarzyszyły konferencjom filozoficznym: „The 4th Derrida Today Conference”, Fordham University 2014, Nowy Jork USA; „Arta Ca Experienta – Experienta Ca Arta”, University of Bucharest 2014; „The 3rd Derrida Today Conference”, University of California, Irvine, USA,2012; „Granice słowa i obrazu w myśli Lyotarda i Levinasa” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2010 oraz VIII Polskiemu Zjazdowi Filozoficznemu.
Jej obrazy znajdują się w prywatnej kolekcji Francisco J. Ayala w Stanach Zjednoczonych.

linki: