Anna Machwic

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne. w 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Od 2003 roku prowadzi w macierzystej uczelni zajęcia z ilustracji. z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych współpracuje od 2016 roku prowadząc zajęcia na ścieżce anglojęzycznej, z zakresu projektowania grafiki edytorskiej, praktyki projektowej i projektowania publikacji cyfrowych.
Od 2008 roku jest kuratorem międzynarodowego konkurs Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzyszącej mu konferencji Książka dla dzieci – jak to się robi? Wydarzenie to, organizowane przez ASP w Katowicach, jest opiniotwórczym przeglądem aktualnych tendencji w szkolnictwie wyższym w zakresie projektowania książek dla dzieci. Występowała na międzynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in) Visual Communication w Warszawie (2014), Illustration Reaserch w Krakowie (2012), Laughter in Visual Communicationw Warszawie (2016). Wielokrotnie prowadziła w kraju i zagranicą warsztaty i wykłady dotyczące ilustracji m.in. w North Wale School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia). Brała udział w przeglądach i pokonkursowych wystawach plakatu w kraju i zagranicą m.in. w: Ogaki (Japonia 2002 i 2004), Colorado (USA 2003), Trnavie (Słowacja 2003 i 2006), Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2004), Międzynarodowym Biennale Plakatu (Wilanów 2004, 2006, 2008), a także w konkursach na rysunek satyryczny, zdobyła nagrody podczas i I i II Forum Młodych. Polaków Portret Przaśny organizowanego przez Muzeum Karykatury w Warszawie. Była jurorem w wielu konkursach, mi.in. w Międzynarodowej Wystawie Satyrykon 2014 w Legnicy. Publikowała artykuły w czasopismach i monografiach.

linki: