Alek Tarkowski

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Socjolog, twórca cyfrowych polityk publicznych i badacz społeczeństwa cyfrowego. Współtwórca i prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, organizacji typu think-and-do tank budującej w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Koordynator Creative Commons Polska oraz European Policy Fellow w organizacji Creative Commons. Członek Komitetu Sterującego Internet Governance Forum Polska oraz Rady Programowej School of Ideas SWPS. Absolwent Leadership Academy for Poland (rocznik 2017), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. w przeszłości członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008–2011), członek Rady Informatyzacji i Rady Cyfryzacji (2011–2016) oraz Junior Fellow w McLuhan Program on Culture and Technology na University of Toronto. Ekspert w zakresie społecznego wymiaru technologii, strategii budowania społeczeństwa cyfrowego, polityk otwartości zasobów publicznych oraz cyfrowej edukacji. Obecnie zajmuje się zrozumieniem społecznych i kulturowych skutków kolejnej fazy przemian cyfrowych.

linki:
www.alektarkowski.pl