Wystawa „Jardin Particulier”
Jan Bajtlik

Najnowsze obrazy Jana Bajtlika otwierają cykl płócien i prac na papierze podążających za fascynacją roślinami, których kształty inspirują do poszukiwania momentu nakładania się na siebie obrazu figuratywnego i abstrakcyjnego. Wielu artystów poszukiwało w formie roślinnej autonomicznego kształtu, archaicznych form wykraczających poza wymiar ornamentu.

miejsce:  Galeria Promocyjna, Warszawa

czas: wrzesień 2018