Pożegnanie Anny Bachtin (Halpern-Nadel)

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą instruktorkę Grafiki Filmowej Annę Bachtin (Halpern-Nadel).

Graficzkę, ilustratorkę, artystkę multimedialną. Działała na pograniczu fotografii, serigrafii, linorytu i autorskich technik mieszanych. Studiowała grafikę na ASP w Warszawie i Visuelle Kommunikation w Berlinie w Hochschule der Kunst, Absolwentka Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie oraz studentka Wydziału Sztuki Mediów na Warszawskiej ASP. Pierwszą wystawę indywidualną rysunku miała już w 1987 roku jako nastolatka w Galerii (Obecnego Miejsce Projektów Zachęty). Kolejną wystawę zbiorową wraz ze studentami 3 roku Central Saint Martins College of Art and Design w Barcelonie w roku 1999 na zaproszenie mera miasta Barcelona, w Galerii Miejskiej. W 2002 wystawa indywidualna fotografii i grafiki w Między Nami cafe, Bracka 20, Warszawa. W 2012 indywidualna wystawa fotografii w galerii Czułość, Warszawa 2020 sierpień, wystawa grafik Brzydkie jest Ładne, Galeria Las, Sopot. Przez lata związana z prasą, między innymi pracowała jako dyrektor artystyczna w Wysokich Obcasach Extra.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 26 lipca o godz. 13:30
Zbiórka przy IV bramie Starych Powązek.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

Last good bye of Anna Bachtin (Halpern-Nadel)

With deep sadness we say goodbye to our Movie Graphics instructor Anna Bahtin (Halpern-Nadel).

Graphic artist, illustrator, multimedia artist. She worked on the border of photography, serigraphy, linocut and original mixed techniques. She studied graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw and Visuelle Kommunikation in Berlin at Hochschule der Kunst, a graduate of Central Saint Martins College of Art and Design in London and a student of the Media Art Department at the Warsaw Academy of Fine Arts. She had her first solo exhibition of drawing in 1987 as a teenager at the Gallery (Currently Zachęta Project Room). Another group exhibition with the 3rd year students of the Central Saint Martins College of Art and Design in Barcelona in 1999 at the invitation of the mayor of Barcelona, ​​at the City Gallery. In 2002, an individual exhibition of photography and graphics at Między Nami cafe, Bracka 20, Warsaw. In 2012, an individual photo exhibition at the Czułość gallery, Warsaw, August 2020, an exhibition of graphics Brzydkie jest Ładne, Galeria Las, Sopot. For years associated with the press, including working as an artistic director at Wysokie Obcasy Extra.

The funeral will take place on Monday, July 26 at 1:30 PM
Gathering at the 4th gate of Stare Powązki.

The family asks not to offer condolences.