Proces dyplomowy
dla studentów grafiki w języku polskim w trybie stacjonarnym

 

Nadchodzące terminy obrony

Semestr zimowy 2023/2024:

20-22.02.2024 r.

 

Wymogi

1 – Student musi do konkretnego dnia (ustalonego przez Władze Wydziału), wgrać wszystkie pliki na Google Drive. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest dopuszczony do obrony.

2 – Folder automatycznie zamyka się 14 dni przed ustalonymi terminami obron.

Przed obroną pamiętaj o:

 

 • sprawdź czy masz wszystkie stopnie w Gakko (Dziekanat -> OY)
 • sprawdź stan konta (Dziekanat -> Opłaty)
 • zwróć wszystkie książki do biblioteki
 • dyplom  powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich promotorów przed złożeniem do Sekretariatu, Dziekanatu lub Biblioteki

Procedura dyplomowania:

OBRONY: 20-22.02.2024 (próby: 19.02.2024)

ETAP 1 (ok. 3 tygodnie przed obroną) do 30.01.2024

Student wysyła komplet informacji do Promotora głównego w celu stworzenia pracy dyplomowej w uczelnianym systemie elektronicznym (gakko.pja.edu.pl). W tym celu dyplomant dostarcza do promotora głównego:

  1. Ukończoną pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) z tytułami obu części w języku polskim oraz angielskim wg poniższego wzoru:
    • Tytuł pracy praktycznej w języku polskim. Tytuł pracy pisemnej w języku polskim
    • Tytuł pracy praktycznej w języku angielskim. Tytuł pracy pisemnej w języku angielskim
  2. Skład zespołu promotorskiego (tytuł, imię i nazwisko): promotor główny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej, recenzent pracy dyplomowej

WAŻNE: Student we własnym zakresie uzupełnia następujące informacje w uczelnianym systemie elektronicznym gakko.pja.edu.pl:

 1. udzielenie lub nieudzielenie zgody na zamieszczenie pracy w Repozytorium Prac Dyplomowych;
 2. deklaracja o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi. Uczelnia wystawia dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement).

WAŻNE: Decyzję o zamieszczeniu pracy w repozytorium PJATK można wyrazić tylko raz i nie można jej cofnąć.

WAŻNE: Decyzję o ilości otrzymanych dyplomów można zmienić do momentu określenia decyzji promotora głównego o dopuszczeniu pracy do obrony.

ETAP 2 od 02.02 do 07.02.2024

 1. Student wysyła gotową pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) do wyznaczonego recenzenta przez promotora głównego (najpóźniej 2 tygodnie przed obroną) – do 02.02.2024
 2. Student ma obowiązek zgrać pracę dyplomową (kopia płyty) na dysk (najpóźniej 2 tygodnie przed obroną) – do 02.02.2024
 3. Student zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane dokumenty osobiście bądź przesłać pocztą w jedno z trzech miejsc: Sekretariat (ula@pjwstk.edu.pl), Dziekanat (dziekanat@pjwstk.edu.pl) lub Biblioteka (biblioteka@pjwstk.edu.pl) [po uprzednim ustaleniu terminu z wybranym działem]. Przypominamy, że pracownicy uczelni przyjmują dokumenty tylko od studentów, których prace dyplomowe są utworzone w systemie. do 07.02.2024

   • 2 płyty (nośniki CD lub DVD) z nagraną całością pracy dyplomowej (praca praktyczna i pisemna)  w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami.

  WAŻNE: Płyty powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, numerem studenta i umieszczone w papierowych kopertach. Z czego jedna płyta w papierowej kopercie powinna być przytwierdzona do wewnętrznej strony oprawy pracy dyplomowej.

   • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy
   • oświadczenie studenta na upublicznienie pracy w Internecie

  ETAP 3 – 13.02.2024

   1. Student mailowo potwierdza absolutorium* pisząc na adres Sekretariatu ula@pjwstk.edu.pl (7 dni przed obroną)

  absolutorium –  uzyskanie określonej liczby punktów zaliczeniowych oraz spełnienie innych wymagań przewidzianych w całym programie studiów warunkujące dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

   WAŻNE: Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na profilu studenta, po zalogowaniu do GAKKO w zakładce Dziekanat/Przebieg studiów/dokumenty.

   Studenci którzy chcą przełożyć termin obrony na semestr zimowy 2023/2024 w terminie do 15.02.2024  składają przez system podań wniosek o ITN z ostatniej pracowni dyplomowej z dołączonymi zgodami wszystkich promotorów oraz informacją o % zaawansowaniu pracy praktycznej i pisemnej. 

   Dokumenty do pobrania