Grafika

studia stacjonarne polskojęzyczne

1. Dostarcz pracę do recenzenta

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Recenzent

2. Dostarcz pracę i dokumenty do biblioteki

(do 10.02.2020 r.)

obrona w lutym

Dokmentacja dyplomu
Płyta (podpisana przez wszystkich promotorów)
Praca pisemna
Koperta (podpisana przez studenta, imię, nazwisko, numer albumu)
Oświadczenie promotora
Oświadczenie studenta
Biblioteka

3. Dostarcz pracę i dokumenty do dziekanatu

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Formularz dyplomowy
Karta dla promotora technicznego
Ocena pracy dyplomowej
Oświadczenie promotora (dopuszczenie do obrony)
Oświadczenie promotora (o plagiacie)
Oświadczenie studenta
Dziekanat

4. Odbierz obiegówkę w dziekanacie

(na 7 dni przed obroną)

Dziekanat
Obiegówka

5. Dostarcz podpisaną obiegówkę do dziekanatu

(do 22.02.2020 r.)

obrona w lutym

Obiegówka
Dziekanat

6. Obrona

(27.02.2020 – 28.02.2020 r.)

obrony w lutym

Dzień przed obroną powinieneś zapisać potrzebne do prezentacji pliki na komputerze i przetestować salę

Przedstaw siebie oraz promotorów, w kolejności:
promotor główny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej

Podaj tytuł pracy pisemnej

Kilka słów wstępu, zaproszenie do prezentacji dyplomu

Prezentacja dyplomu

Prezentacja przygotowanych materiałów dodatkowych

Wypowiedzi promotorów o współpracy z dyplomantem

Trzy oceniane pytania od promotorów

Ewentualne pytania od innych członków komisji i osób na sali, poza protokołem 

Zadbaj o optymalny czas całej prezentacji, najlepiej około 15 minut, nie dłużej.

Możesz mieć przy sobie notatki zawierające główne punkty prezentacji, ale nie czytaj z nich, ani ze slajdów, bezpośrednio.

Prezentacja powinna zawierać slajd początkowy, na którym znajdzie się nazwa szkoły oraz jej logotyp, nazwa wydziału, twoje imię i nazwisko, temat pracy pisemnej, temat pracy praktycznej, skład promotorów oraz rok obrony.

W prezentacji powinno się zawrzeć slajdy opisujące część praktyczną dyplomu, proces jej powstawania od strony artystycznej oraz od strony technicznej (użyte narzędzia, programy, itd.) i krótki opis pracy pisemnej.

Prezentację można zakończyć podsumowaniem całej pracy. Można opowiedzieć o rożnicy między początkowymi założeniami a efektem końcowym, o interesujących aspektach procesu twórczego czy o własnych wnioskach i refleksjach.

Materiały dodatkowe w prezentacji mogą zawierać na przykład  „making-of”, inspiracje, szkice koncepcyjne, fragmenty animatiku / storyboardu, itd.

Jeżeli chcesz zaprezentować korzystanie z twojej aplikacji, przeglądanie twojej strony czy granie w twoją grę, przygotuj wcześniej przedstawiający to filmik.

Można również przygotować mniej „standardowe” dodatki, takie jak wydruki, figurki, modele, gadżety, prezentowane produkty, itd. Pomyśl o dodatkach, które najlepiej komplementują twój dyplom.

Pamiętaj o czytelnej oprawie graficznej prezentacji. Czysty, przejrzysty układ, font bezszeryfowy itd.

Podczas prezentacji zachowaj kontakt wzrokowy z publicznością. W złym guście jest odwracać się tyłem do komisji.

Pamiętaj też, aby ubrać się odpowiednio do okazji.

7. Dostarcz zdjęcia do dziekanatu

(po obronie)

4 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Odbierz dyplom w dziekanacie

(po otrzymaniu informacji w web dziekanacie, w zakładce „przebieg studiów” )

Dyplom
Legitymacja
Dziekanat

(opcjonalne) Złóż podanie o odpis w języku angielskim

(w ciągu 30 dni od obrony)

Podanie o odpis w języku angielskim
2 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dowód wpłaty 40 zł
Dziekanat