Polish Graphic Design

Awards 2020

Trwają zgłoszenia do Polish Graphic Design Awards za 2020 rok. Polish Graphic Design Awards to największy w Polsce branżowy konkurs rokrocznie prezentujący realizacje ze wszystkich istniejących dziedzin grafiki użytkowej. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych. Tegoroczna edycja jest poświęcona projektom zrealizowany w 2020 roku.

 Konkurs może być specjalnie interesujący dla studentów ostatnich roczników i dyplomatów, ponieważ w przeciwieństwie do innych konkursów, daje możliwość zwrócenie uwagi ludzi ze studiów i agencji, którzy szukają osób do pracy i zleceń. Także od tego roku robimy dodatkowe działania promocyjne dla laureatów, oto przykład: https://www.youtube.com/watch?v=JEpXeorls24

Cena udziałue 45 zł

Dla studentów i absolwentów specjalna zniżka – 25%. Oferta ważna do 1 marca do godz. 23:59.
Rabat po wpisaniu kodu: PGDAwards25lsku

Informacje: https://www.polishgraphicdesign.com
Zgłoszenia: https://polishgraphicdesign.awardsplatform.com

 

 

 

 

 

Polish Graphic Design

Awards 2020

Applications for the Polish Graphic Design Awards for 2020 are open. The Polish Graphic Design Awards is the largest industry competition in Poland, annually presenting projects from all existing areas of commercial graphics. Students and graduates of art academies can participate in the competition. This year’s edition is devoted to projects implemented in 2020.

The competition can be especially interesting for last year students and diplomats, because unlike other competitions, it gives the opportunity to attract the attention of people from studios and agencies who are looking for people to work and assignments. Also from this year, we have been doing additional promotional activities for the winners https://www.youtube.com/watch?v=JEpXeorls24

Participation costs 45 zł

Special discount for students and graduates – 25%. Offer valid until March 1 at 23:59.
But we got discount -25%, Code: PGDAwards25

Information: https://www.polishgraphicdesign.com
Applications: https://polishgraphicdesign.awardsplatform.com