New European Bauhaus Prize: GŁOSUJCIE TERAZ na IF-Social Design for Sustainable Cities! 

Prosimy o GŁOSOWANIE do piątku, 18. czerwca 2021 r. na projekt Stowarzyszenia EUNIC Warszawa „IF – SOCIAL DESIGN FOR SUSTAINABLE CITIES“. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo tutaj. Samo głosowanie trwa tylko kilka minut. Poniżej przedstawiamy dokładną instrukcję, jak oddać głos.

Instrukcja głosowania:
1. Proszę kliknąć w link. 
2. Proszę kliknąć w żółte pole „I VOTE FOR MY FAVORITE PROJECTS” na dole strony.
3. Proszę podać swój adres mailowy dla potwierdzenia.
4. Proszę wybrać przynajmniej trzy kategorie w dziedzinie „New European Bauhaus Awards”. Nasz projekt „IF – Social Design for Sustainable Cities” PRZYPISANY ZOSTAŁ DO KATEGORII NR 3: „M0BILISATION OF CULTURE, ARTS AND COMMUNITIES”. Proszę wybrać przynajmniej dwie kolejne dowolne kategorie.
5. Proszę wybrać przynajmniej trzy dowolne kategorie w dziedzinie „New European Rising Stars”. Następnie proszę kliknąć w pole „NEXT STEP“.
6. W dziedzinie „New European Bauhaus Awards” PROSZĘ WYBRAĆ „IF – Social Design for Sustainable Cities” W KATEGORII 3: „M0BILISATION OF CULTURE, ARTS AND COMMUNITIES” oraz, dodatkowo, po jednym projekcie w dwóch pozostałych kategoriach.
7. W dziedzinie „New European Rising Stars” proszę wybrać po jednym projekcie w każdej z trzech wybranych kategorii. Następnie proszę kliknąć w pole „SUBMIT CHOICES“.
8. Proszę upewnić się, że WYBRALI PAŃSTWO „IF – Social Design for Sustainable Cities”. Proszę kliknąć w pole „SUBMIT MY VOTE“.
9. Serdecznie dziękujemy za Państwa głos!

European Bauhaus Prize: VOTE NOW for IF-Social Design for Sustainable Cities!

Please VOTE by Friday, June 18, 2021 for the project of the EUNIC Warsaw Association “IF – SOCIAL DESIGN FOR SUSTAINABLE CITIES”. Detailed information about the project can be found here. The vote itself only takes a few minutes. Below we present detailed instructions on how to vote.

Voting instructions:
1. Please click on the link.
2. Please click on the yellow box “I VOTE FOR MY FAVORITE PROJECTS” at the bottom of the page.
3. Please enter your email address for confirmation.
4. Please select at least three categories for the “New European Bauhaus Awards”. Our project “IF – Social Design for Sustainable Cities” HAS BEEN ASSIGNED TO CATEGORY NO. 3: “M0BILIZATION OF CULTURE, ARTS AND COMMUNITIES”. Please select at least two other categories.
5. Please select at least any three categories in the field of “New European Rising Stars”. Then click on the “NEXT STEP” field.
6. In the area of ​​”New European Bauhaus Awards” PLEASE SELECT “IF – Social Design for Sustainable Cities” IN CATEGORY 3: “M0BILIZATION OF CULTURE, ARTS AND COMMUNITIES” and, in addition, one project each in the other two categories.
7. In the field of “New European Rising Stars”, please select one project in each of the three selected categories. Then click on the “SUBMIT CHOICES” field.
8. Please make sure you HAVE CHOSEN “IF – Social Design for Sustainable Cities”. Please click on the “SUBMIT MY VOTE” field.
9. Thank you for your vote!