Nagroda NIAiU 

 
Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2020/2021. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.
 
Strona  

NIAiU Prize

 

The NIAiU Award – Common space is a value is a competition for graduates of various fields of study for the best master’s theses defended in 2020/2021. The aim of the competition is to promote the best diplomas and motivate students to take up the topic of common and public spaces, or public facilities in their master’s theses.

 

Site