Miasto na pozór. Ćwiczenie z analizy obrazu i przestrzeni miasta

  

Jesteśmy otoczeni obrazami miasta. Widzimy je na bilbordach i w prasie, znajdziemy jego obraz w każdym zakamarku internetu, czy też w naszych komputerach i smartfonach. Współczesne miasto, to nasze rodzinne, czy to miasto naszych marzeń wakacyjnych, wydaje się być dobrze udokumentowane.

Jest to jednak mylące. Każdy pojedynczy obraz, każde zdjęcie jest wielowarstwową interpretacją, jest wyrazem warunków jego powstania i kolejnym czynnikiem zawężenia naszego spojrzenia na dane miasto i na przestrzeń miejską w szerszym sensie. Aby spróbować zrozumieć miasto, trzeba jednak zająć się obrazem miasta. Na tym tle zostanie przedstawiona i przećwiczona strategia analizy obrazu i przestrzeni miasta. Spotkanie będzie się składać z dwóch części. Na pierwszym spotkaniu przedstawione zostaną różne perspektywy z dziedziny nauki obrazu, których można używać w metodologii badań i do analizy. Druga część natomiast poświęcona będzie praktycznemu zastosowaniu analizy i jej dalszego kreatywnego użycia w interpretacji wyników.

Wykładowca, Dr. Katja Bernhardt, jest historyczką sztuki i obrazu. Od lat zajmuje się historią miasta i jego przedstawieniem w mediach wizualnych. Uczyła przez wiele lat na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Zajęcia poprowadzi w języku polskim

 

21.04, godź. 17:30 – 19:00 (wykład Teams)
05.05, godź. 17:30 – 19:00 (ćwiczenia* Teams)

Oba spotkania odbywają się w ramach zajęć Metody Badań dla Projektantów dr Anny Konik.
* Zapisy na ćwiczenia pod e-mailem: annakonik@pjwstk.edu.pl