Jerzy Nowosielski w swojej pracowni, Kraków, 12 lipca 1987, fot. Włodzimierz Wasyluk

Wykłady z okazji lwowskiego “Tygodnia z Nowosielskim”

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

21 lutego minęła 10. rocznica śmierci prof. Jerzego Nowosielskiego.
Z tej okazji – serdecznie zapraszam na lwowski “Tydzień z Nowosielskim”, organizowany przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie [1-5 Marca 2021, online]

Aby wziąć udział – trzeba dokonać rejestracji. 
Szczegóły pod linkiem:

http://radruzh.ucu.org.ua/?fbclid=IwAR0LO5koEJqhel18Cfddh6yd-aCU2xA3ek4NfiD_poyH9PZeSbc_E__jc1g

 Wykład dr Krystyny Czerni odbędzie się w czwartek 4 marca o 18.30 czasu polskiego. Wykład będzie prowadzony w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język ukraiński. 

 A dla niecierpliwych, juz na Youtube – prezentacja o ikonostasach Jerzego Nowosielskiego, przygotowana dla Muzeum Ikon z okazji 10 rocznicy śmierci Jerzego Nowosielskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=V095McCatxI

Serdecznie zapraszamy!

 

 fot. Włodzimierz Wasyluk

 

 

 

Lectures, the Lviv
“Week with Nowosielski”

Ladies and Gentlemen, Dear Friends

February 21 was the 10th anniversary
of the death of prof. Jerzy Nowosielski.
On this occasion, We invite you to the  lecture of “Week with Nowosielski” in Lviv, organized by the Ukrainian Catholic University in Lviv [2021, March1-5, online]

To participate – you must register.
Details at the link:

http://radruzh.ucu.org.ua/?fbclid=IwAR0LO5koEJqhel18Cfddh6yd-aCU2xA3ek4NfiD_poyH9PZeSbc_E__jc1g

Dr. Krystyna Czerni’s lecture will be held on Thursday,
March 4 at 6.30 PM Polish time.The lecture will be conducted in Polish with translation into Ukrainian.

And for the impatient, already on YouTube – a presentation about Jerzy Nowosielski’s iconostases, prepared for the Museum of Icons on the occasion of the 10th anniversary of Jerzy Nowosielski’s death:
https://www.youtube.com/watch?v=V095McCatxI

We invite you!