Konkurs na pamiątkę z Warszawy

 

Warszawska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na opracowanie pamiątki/zestawu pamiątek z Warszawy. 

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 projektów w terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 12.05.2021 r.

Termin nadsyłania prac upływa 12 maja o godz. 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym zasady i warunki konkursu – https://wot.waw.pl/project/konkurs-na-pamiatke-z-warszawy/

 

 

Souvenir from Warsaw – competition

 

The Warsaw Tourism Organization announces a competition for the development of a souvenir / set of souvenirs from Warsaw.

Each Participant may submit a maximum of 5 projects to the Competition from April 12, 2021 to May 12, 2021.

The deadline for submitting works is May 12 at 15.00.

We encourage you to read the regulations specifying the terms and conditions of the competition – https://wot.waw.pl/project/konkurs-na-pamiatke-z-warszawy/