Drodzy Studenci!

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie „Ocean zmian. Jak według Ciebie będzie wyglądał świat w 2050 roku?”, który organizowany jest między innymi przez Instytut Oceanologii PAN oraz @Storware.

Nagroda główna w konkursie to 1000$!

W ramach Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF2021 Instytut Oceanologii PAN organizuje panel dyskusyjny, podczas którego chce wejść w dialog z przedstawicielami najmłodszego pokolenia dorosłych. Swoje zdanie uczestnicy konkursu mogą wyrazić tworząc wirtualną grafikę, animację lub wstępny projekt aplikacji (z fragmentem kodu).

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

🐳 zebrać swoją drużynę (min. 2 osoby, max. 3 osoby), wszyscy członkowie zespołu muszą mieć od 18 do 28 lat;

🐳 narysować/ zaanimować/ zakodować odpowiedź na pytanie: „Jak wg Ciebie będzie wyglądał świat w 2050 roku?”

🐳 wysłać swoją pracę za pomocą formularza na stronie konkursu do 26 listopada 2021 roku.

Wszystkie najważniejsze informacje dostępne są na www.oceanofchanges.com 

Dear Students!
We would like to encourage you to take part in the competition “Ocean of change. What do you think the world will look like in 2050?”, which is organised, among others, by the Institute of Oceanology PAN and @Storware.
The main prize in the competition is $1000!
As part of the UN Digital Summit – IGF2021, the Institute of Oceanology PAS is organising a panel discussion, during which it wants to enter into dialogue with representatives of the youngest generation of adults. Participants of the competition can express their opinion by creating a virtual graphic, animation or preliminary project of the application (with a code fragment).
What do I have to do to participate in the competition?

🐳 gather your team (min. 2 people, max. 3 people), all team members must be between 18 and 28 years old;

🐳 draw/animate/code your answer to the question “What do you think the world will look like in 2050?”

🐳 submit your work using the form on the competition website by 26 November 2021.

All key information is available at www.oceanofchanges.com