http://community.worthproject.eu/

International Cross-Cultural Art and Design Festival,
10-14 Maja 2021

International Cross-Cultural Art and Design Festival poświęcony jest komunikacji wizualnej, projektowaniu, nowym technologiom i sztukom plastycznym. Na akademii wierzymy, że integracja i międzynarodowa edukacja jest niezbędna dla studentów do rozwijania umiejętności, wiedzy i predyspozycji potrzebnych do odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
Drugi rok COVID-19 wydawał się sprawiać trudności w środowiskach akademickich, ale mamy nadzieję, że wkrótce dojdziemy do siebie i spotkamy się osobiście w Warszawie, na PJATK, podczas kolejnej edycji naszego festiwalu.

BOOKLET (ENG)

 

International Cross-Cultural Art and Design Festival,
10-14th of May 2021

The International Cross-Cultural Art and Design Festival is devoted to visual communication, design, new technologies, and fine arts. At our academy, we do believe that the integration of global education is essential for students to develop the skills, knowledge, and dispositions needed for responsible participation in a civil society.
The second year of the COVID-19 appeared to be causing difficulties within the academic community, but we do hope to recover soon and meet in person in Warsaw, at PJAIT, during the next edition of our festival.

BOOKLET