Grafika

studia stacjonarne polskoj臋zyczne

1. Dostarcz prac臋 do recenzenta

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Recenzent

2. Dostarcz prac臋 i dokumenty do biblioteki

(do 10.02.2020 r.)

obrona w lutym

Dokmentacja dyplomu
P艂yta (podpisana przez wszystkich promotor贸w)
Praca pisemna
Koperta (podpisana przez studenta, imi臋, nazwisko, numer albumu)
O艣wiadczenie promotora
O艣wiadczenie studenta
Biblioteka

3. Dostarcz prac臋 i dokumenty do dziekanatu

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Formularz dyplomowy
Karta dla promotora technicznego
Ocena pracy dyplomowej
O艣wiadczenie promotora (dopuszczenie do obrony)
O艣wiadczenie promotora (o plagiacie)
O艣wiadczenie studenta
Dziekanat

4. Odbierz obieg贸wk臋 w dziekanacie

(na 7 dni przed obron膮)

Dziekanat
Obieg贸wka

5. Dostarcz podpisan膮 obieg贸wk臋 do dziekanatu

(do 22.02.2020 r.)

obrona w lutym

Obieg贸wka
Dziekanat

6. Obrona

(27.02.2020 – 28.02.2020 r.)

obrony w lutym

Dzie艅 przed obron膮 powiniene艣 zapisa膰 potrzebne do prezentacji pliki na komputerze i przetestowa膰 sal臋

Przedstaw siebie oraz promotor贸w, w kolejno艣ci:
promotor g艂贸wny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej

Podaj tytu艂 pracy pisemnej

Kilka s艂贸w wst臋pu, zaproszenie do prezentacji dyplomu

Prezentacja dyplomu

Prezentacja przygotowanych materia艂贸w dodatkowych

Wypowiedzi promotor贸w o wsp贸艂pracy z dyplomantem

Trzy oceniane pytania od promotor贸w

Ewentualne pytania od innych cz艂onk贸w komisji i os贸b na sali, poza protoko艂em聽

Zadbaj o optymalny czas ca艂ej prezentacji, najlepiej oko艂o 15 minut, nie d艂u偶ej.

Mo偶esz mie膰 przy sobie notatki zawieraj膮ce g艂贸wne punkty prezentacji, ale nie czytaj z nich, ani ze slajd贸w, bezpo艣rednio.

Prezentacja powinna zawiera膰 slajd pocz膮tkowy, na kt贸rym znajdzie si臋 nazwa szko艂y oraz jej logotyp, nazwa wydzia艂u, twoje imi臋 i nazwisko, temat pracy pisemnej, temat pracy praktycznej, sk艂ad promotor贸w oraz rok obrony.

W prezentacji powinno si臋 zawrze膰 slajdy opisuj膮ce cz臋艣膰 praktyczn膮 dyplomu, proces jej powstawania od strony artystycznej oraz od strony technicznej (u偶yte narz臋dzia, programy, itd.) i kr贸tki opis pracy pisemnej.

Prezentacj臋 mo偶na zako艅czy膰 podsumowaniem ca艂ej pracy. Mo偶na opowiedzie膰 o ro偶nicy mi臋dzy pocz膮tkowymi za艂o偶eniami a efektem ko艅cowym, o interesuj膮cych aspektach procesu tw贸rczego czy o w艂asnych wnioskach i refleksjach.

Materia艂y dodatkowe w prezentacji mog膮 zawiera膰 na przyk艂ad聽 鈥瀖aking-of鈥, inspiracje, szkice koncepcyjne, fragmenty animatiku / storyboardu, itd.

Je偶eli chcesz zaprezentowa膰 korzystanie z twojej aplikacji, przegl膮danie twojej strony czy granie w twoj膮 gr臋, przygotuj wcze艣niej przedstawiaj膮cy to filmik.

Mo偶na r贸wnie偶 przygotowa膰 mniej 鈥瀞tandardowe鈥 dodatki, takie jak wydruki, figurki, modele, gad偶ety, prezentowane produkty, itd. Pomy艣l o dodatkach, kt贸re najlepiej komplementuj膮 tw贸j dyplom.

Pami臋taj o czytelnej oprawie graficznej prezentacji. Czysty, przejrzysty uk艂ad, font bezszeryfowy itd.

Podczas prezentacji zachowaj kontakt wzrokowy z publiczno艣ci膮. W z艂ym gu艣cie jest odwraca膰 si臋 ty艂em do komisji.

Pami臋taj te偶, aby ubra膰 si臋 odpowiednio do okazji.

7. Dostarcz zdj臋cia do dziekanatu

(po obronie)

4 zdj臋cia (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Odbierz dyplom w dziekanacie

(po otrzymaniu informacji w web dziekanacie, w zak艂adce聽鈥瀙rzebieg studi贸w鈥 )

Dyplom
Legitymacja
Dziekanat

(opcjonalne) Z艂贸偶 podanie o odpis w j臋zyku angielskim

(w ci膮gu 30 dni od obrony)

Podanie o odpis w j臋zyku angielskim
2 zdj臋cia (4,5 x 6,5)
Dow贸d wp艂aty 40 z艂
Dziekanat

Graphic design

full-time programme

1. Deliver diploma work to a reviewer

(by 04.02.2020)

examination in February

Thesis
Diploma work in electronic form
Reviewer

2. Deliver diploma work and required documents to the library

(by 10.02.2020)

examination in February

Diploma work in electronic form
CD / DVD (signed by all 3 supervisors)
Thesis
Envelope (signed by the student with a first name, surname and a student id number)
Statement by supervisor on the diploma thesis
Declaration of the diploma work author
Library

3. Deliver diploma work and required documents to the Dean’s Office

(by 11.02.2020)

examination in February

Thesis
Diploma work on a CD/DVD
Diploma form
Technical consultations schedule
Diploma work review/assessment
Statement by supervisor on the diploma thesis
Declaration of the diploma work supervisor (antiplagiarism )
Declaration of the diploma work author
Dean’s Office

4. Receive the application for the right to take the diploma examination (“obieg贸wka”) from the Dean’s Office

(7 days before diploma examination)

Dean’s Office
“Obieg贸wka”

5. Deliver the signed application for the right to take the diploma examination (“obieg贸wka”) to the Dean’s Office

(by 18.02.2020)

examination in February

“Obieg贸wka”
Dean’s Office

6. Diploma examination

(24.02.2020)

examination in February

You should save the needed files on the computer and test the hall a day before your presentation

Introduce yourself and your supervisors in the following order:
main supervisor, technical supervisor, dissertation supervisor

Say the title of your thesis

Deliver the introduction, invite the audience to watch your diploma presentation

Diploma presentation

Demonstration of additional material

Supervisors’ statements on the cooperation with a student

Three questions from the supervisors

Potential questions from other members of the committee and people in the audience, outside of the official proceeding

Make sure your presentation takes an appropriate amount of time, around 15 minutes is best.

You’re allowed to bring notes with bullet points of your presentation, but don’t just read directly from them.

Presentation should have an opening slide, contatining the school’s name and logo, department, student’s first name and surname, topic of the dissertation, topic of the diploma work, list of supervisors and a year of diploma defense.

You should include slides describing your diploma work, both artistic and technical (programs and tools used) aspects of its creation, as well as a short description of the dissertation.

You may want to end your presentation on a short summary . Describe the differences between the initial goals and the final product, talk about some interesting aspects of the creation process, give your own conclusions聽e.t.c.

The additional material could consist of a 鈥瀖aking-of鈥, inspirations, concept art, portions of an animatic / storyboard, e.t.c.

If you wish to demonstrate your working application, the usage of your website, the gameplay of your game e.t.c., you should prepare a clip demonstrating these things beforehand.

You may also wish to prepare some less “typical” additions to your presentation, such as prints, figurines, small-scale models e.t.c. Try to come up with the additions that would best suit your particular diploma work.

Remember to make your presentation’s appearance easy on the eyes . Clear layout, sans-serif font,聽e.t.c.

Try to maintain a general eye contact with the audience. Turning your back to the comitee is bad manners.

Lastly, remember to dress properly.

7. Deliver photos to the Dean’s Office

(after your examination)

4 pictures (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Receive your diploma in the Dean’s Office

(after seeing the relevant entry in the “academic record” section of your student portal)

Diploma
Student ID
Dean’s Office

(optional) Obtain the English version of diploma and supplement

(within 30 days from your diploma examination)

Application
2 pictures (4,5 x 6,5)
Translation of the diploma work title confirmed by the supervisor
Dean’s Office

Grafika

studia niestacjonarne polskoj臋zyczne

1. Dostarcz prac臋 do recenzenta

(do 17.06.2019 / 09.09.2019r.)

obrona lipcowa / obrona wrze艣niowa

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Recenzent

2. Dostarcz prac臋 i dokumenty do biblioteki

(do do 10.02.2020 r.)

I Potok / II Potok

Dokmentacja dyplomu
P艂yta (podpisana przez wszystkich promotor贸w)
Praca pisemna
Koperta (podpisana przez studenta, imi臋, nazwisko, numer albumu)
O艣wiadczenie promotora
O艣wiadczenie studenta
Biblioteka

3. Dostarcz prac臋 i dokumenty do sekretariatu ds. st. niestacjonarnych

(do 30.06.2019 / 15.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrze艣niowa

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Formularz dyplomowy
Karta dla promotora technicznego
Ocena pracy dyplomowej
O艣wiadczenie promotora (dopuszczenie do obrony)
O艣wiadczenie promotora (o plagiacie)
O艣wiadczenie studenta
Dziekanat

4. Odbierz obieg贸wk臋 w dziekanacie

(na 7 dni przed obron膮)

Dziekanat
Obieg贸wka

5. Dostarcz podpisan膮 obieg贸wk臋 do dziekanatu

(do 30.06.2019 / 19.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrze艣niowa

Obieg贸wka
Dziekanat

6. Obrona

(06.07.2019 鈥 07.07.2019 / 21.09.2019 鈥 22.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrze艣niowa

Dzie艅 przed obron膮 powiniene艣 zapisa膰 potrzebne do prezentacji pliki na komputerze i przetestowa膰 sal臋

Przedstaw siebie oraz promotor贸w, w kolejno艣ci:
promotor g艂贸wny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej

Podaj tytu艂 pracy pisemnej

Kilka s艂贸w wst臋pu, zaproszenie do prezentacji dyplomu

Prezentacja dyplomu

Prezentacja przygotowanych materia艂贸w dodatkowych

Wypowiedzi promotor贸w o wsp贸艂pracy z dyplomantem

Trzy oceniane pytania od promotor贸w

Ewentualne pytania od innych cz艂onk贸w komisji i os贸b na sali, poza protoko艂em聽

Zadbaj o optymalny czas ca艂ej prezentacji, najlepiej oko艂o 15 minut, nie d艂u偶ej.

Mo偶esz mie膰 przy sobie notatki zawieraj膮ce g艂贸wne punkty prezentacji, ale nie czytaj z nich, ani ze slajd贸w, bezpo艣rednio.

Prezentacja powinna zawiera膰 slajd pocz膮tkowy, na kt贸rym znajdzie si臋 nazwa szko艂y oraz jej logotyp, nazwa wydzia艂u, twoje imi臋 i nazwisko, temat pracy pisemnej, temat pracy praktycznej, sk艂ad promotor贸w oraz rok obrony.

W prezentacji powinno si臋 zawrze膰 slajdy opisuj膮ce cz臋艣膰 praktyczn膮 dyplomu, proces jej powstawania od strony artystycznej oraz od strony technicznej (u偶yte narz臋dzia, programy, itd.) i kr贸tki opis pracy pisemnej.

Prezentacj臋 mo偶na zako艅czy膰 podsumowaniem ca艂ej pracy. Mo偶na opowiedzie膰 o ro偶nicy mi臋dzy pocz膮tkowymi za艂o偶eniami a efektem ko艅cowym, o interesuj膮cych aspektach procesu tw贸rczego czy o w艂asnych wnioskach i refleksjach.

Materia艂y dodatkowe w prezentacji mog膮 zawiera膰 na przyk艂ad聽 鈥瀖aking-of鈥, inspiracje, szkice koncepcyjne, fragmenty animatiku / storyboardu, itd.

Je偶eli chcesz zaprezentowa膰 korzystanie z twojej aplikacji, przegl膮danie twojej strony czy granie w twoj膮 gr臋, przygotuj wcze艣niej przedstawiaj膮cy to filmik.

Mo偶na r贸wnie偶 przygotowa膰 mniej 鈥瀞tandardowe鈥 dodatki, takie jak wydruki, figurki, modele, gad偶ety, prezentowane produkty, itd. Pomy艣l o dodatkach, kt贸re najlepiej komplementuj膮 tw贸j dyplom.

Pami臋taj o czytelnej oprawie graficznej prezentacji. Czysty, przejrzysty uk艂ad, font bezszeryfowy itd.

Podczas prezentacji zachowaj kontakt wzrokowy z publiczno艣ci膮. W z艂ym gu艣cie jest odwraca膰 si臋 ty艂em do komisji.

Pami臋taj te偶, aby ubra膰 si臋 odpowiednio do okazji.

7. Dostarcz zdj臋cia do dziekanatu

(po obronie)

4 zdj臋cia (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Odbierz dyplom w dziekanacie

(po otrzymaniu informacji w web dziekanacie, w zak艂adce聽鈥瀙rzebieg studi贸w鈥 )

Dyplom
Legitymacja
Dziekanat

(opcjonalne) Z艂贸偶 podanie o odpis w j臋zyku angielskim

(w ci膮gu 30 dni od obrony)

Podanie o odpis w j臋zyku angielskim
2 zdj臋cia (4,5 x 6,5)
Dow贸d wp艂aty 40 z艂
Dziekanat