Konkurs projektowy, wystawa, spotkanie młodych projektantów i konferencja.
Tym właśnie jest projekt AGRAFA – wydarzenie, które odbywa się 7-8 kwietnia 2022 pod hasłem BEYOND.

Trwa rejestracja na 7. Międzynarodową Konferencję Projektową AGRAFA’22. BEYOND, która odbędzie się 8 kwietnia 2022.
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza na stronie internetowej:
https://agrafa.asp.katowice.pl/formularz-rejestracyjny/

W roli prelegentów wystąpią: Justyna Kucharczyk, Peter-Paul Verbeek, Julia Lohmann, Oluwaseyi Sosanya, Matt Johnson, Marcel Benčík, Jasiek Krzysztofiak, Vlasta Kubušová, Gregor Strutz i Piotr Rypson.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Jednocześnie zapraszamy na wernisaż wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Studenckiemu Konkursowi Projektowemu AGRAFA’22 oraz Young AGRAFA – wystąpienia młodych projektantów. Oba wydarzenia bezpośrednio poprzedzają konferencję i odbędą się 7 kwietnia 2022 w Rondzie Sztuki.
Start: godzina 17:00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:
https://agrafa.asp.katowice.pl/#program

Design competition, exhibition, meeting of young designers and a conference.
This is what the AGRAFA project is –  April 7-8, 2022 under the theme of BEYOND.

Registration for the 7th International Design Conference AGRAFA’22 is in progress. BEYOND to be held on April 8, 2022.
Registration takes place using the form on the website:
https://agrafa.asp.katowice.pl/formularz-rejestracji/

The speakers will be Justyna Kucharczyk, Peter-Paul Verbeek, Julia Lohmann, Oluwaseyi Sosanya, Matt Johnson, Marcel Benčík, Jasiek Krzysztofiak, Vlasta Kubušová, Gregor Strutz and Piotr Rypson.

We invite you to register!

At the same time, we invite you to the vernissage of the exhibition accompanying the International Student Design Competition AGRAFA’22 and Young AGRAFA – presentations by young designers. Both events immediately precede the conference and will take place on April 7, 2022 at Rondo Sztuki.
Start: 5:00 p.m.

We invite you to see the conference program:
https://agrafa.asp.katowice.pl/#program